News

Dr. Maria Cardona

Dr Maria Cardona twieldet nhar it-8 ta’ Dicembru tas-sena 1972 u tghix gewwa r-rahal ta’ Haz Zebbug flimkien maz-zewg uliedha Filippa u Isaac. Studjat gewwa l-Universita ta’ Malta u gradwata fil-Ligi. Tipprattika fil-kamp tac-Civil u prattikanti fil-kamp civili.

Hadet l-edukazzjoni primarja u sekondarja fi skejjel tal-Istat. Sussegwentament kompliet bl-istudji terzjarji taghha gewwa l-Universita ta’ Malta. Segwiet u gradwat mill-kors tal-Ligi b’success u llum il-gurnata hi Avukat prattikanti fil-kamp civili.

Membru tal-kamra tal-Avukati u Chairperson tal-Bord tal-Moniteragg tal-Habs, Membru fuq il-Bord tal-Awtorita tal-Artijiet, Chairperson ta’ l-Immigration Appeals Board Division II u membru tal-Audit committee tal-Malta Gaming Authority.

Skip to content