Archives

Temporary Direct Dominium Scheme

FAQ AND ANSWERS TO SKEMA 2019 Meta huwa dovut il-pagament amministrattiv? II-fiIas amministrattiv huwadovut meta tigi nfurmat mill-Ufficcju Kongunt jew I-Awtorita’ tal-Artij”iet.Ghaldaqstant m’hemmx gfialfejn isiru pagamentimal-applikazzjoni. Jekk is-somma tal-fidi ma…

Read more